Huisregels

Huisregels

U bent van harte welkom in onze praktijk. Wij vinden het belangrijk dat iedereen met respect wordt behandeld zodat wij de mogelijkheid hebben om goede zorg te kunnen leveren. Hiervoor hebben we enkele huisregels gemaakt.

Algemene huisregels

 • Binnen het centrum wordt iedereen met respect behandeld conform de wettelijke regels.
 • Beledigingen en grof taalgebruik worden als intimiderend gedrag aangemerkt, waarvan ook als zodanig melding gemaakt zal worden bij uw huisarts.
 • Wij tolereren geen agressie, in welke vorm dan ook.
 • Iedereen dient de algemeen geldende omgangsvormen te hanteren zoals elkaar beleefd en met respect behandelen.
 • Geef elkaar de gepaste ruimte i.v.m. privacy.
 • Geen gesprekken verstoren of hinderen.
 • Mobiel bellen mag maar houd rekening met anderen en zet uw telefoon op stil.
 • Fysiek en verbaal geweld zijn niet toegestaan.
 • Geen ongewenste intimiteiten. Wij accepteren geen opmerkingen, grappen, gebaren, aanrakingen of elk ander gedrag waardoor een ander zich ongemakkelijk of bedreigd kan voelen.
 • Geen discriminatie. Daarmee bedoelen wij iemand pesten, beledigen, belachelijk maken, uitschelden of achterstellen op grond afkomst, leeftijd, gedrag, uiterlijk of kleding.
 • Mensen die onder invloed zijn van alcohol en/of drugs kan de toegang tot de huisartsenpraktijk geweigerd worden.
 • Respecteer de privacy van onze patiënten en maak geen foto's of filmpjes.
 • Met uitzondering van hulphonden zijn dieren niet toegestaan in de praktijk.
 • Onze assistentes zijn deskundig en discreet, behandel hen met respect.
 • De praktijk is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal. 
 • Bij ernstige overschrijding van onze regels wordt er aangifte gedaan bij de politie.