Opleidingspraktijk

Opleidingspraktijk

Wij zijn een opleidingspraktijk

Huisarts in opleiding

Sinds 10 jaar werken wij samen met de huisartsopleiding Maastricht om nieuwe huisartsen op te leiden. Dit betekent dat er telkens een jaar lang een dokter bij ons opgeleid wordt tot huisarts. 

De huisarts in opleiding is een afgestudeerd arts, die zelfstandig spreekuur houdt en visites aflegt.

Soms wordt voor de opleiding een video-opname gemaakt van een consult. Dit wordt vooraf kenbaar gemaakt aan u. Mocht u hiertegen bezwaar hebben, dan kunt u dit altijd aangeven.

Wij danken u bij voorbaat voor uw medewerking aan ons opleiderschap. 

Met ingang van september 2023 werkt Dr. vd Kerkhof als huisarts in opleiding in de praktijk.

Co-assistenten

Onze praktijk werkt nauw samen met Universiteit Maastricht. Wij leiden in onze praktijk af en toe co-assistenten op. 

Een co-assistent is een geneeskunde student die aan het eind van de medische opleiding tot basisarts is gekomen. Bedoeling is dat de co-assistent een huisartsgeneeskundig vraaggesprek leert af te nemen, onderzoek verricht, een diagnose formuleert en beleid bepaalt. Dit alles gebeurt in nauw overleg met de huisarts. 

We kondigen in de wachtkamer aan indien er een co-assistent aanwezig is. Wij vragen vriendelijk om uw begrip en zo mogelijk om uw medewerking.

Momenteel werkt  er geen co-assistent in de praktijk

Stagiaire assistente

De assistentes die binnen onze praktijk worden opgeleid, volgen hun opleiding via de NIPA.

Een stagiaire assistente is iemand die 1 dag per week naar school gaat en gemiddeld 3 dagen per week in de praktijk meeloopt. Zij wordt door een vaste assistente begeleid tijdens telefoongesprekken en medische handelingen.

Dit alles onder supervisie van dr Mateijsen of dr Westphal.

Miv september 2023 werkt Carmen als stagiaire assistente in de praktijk.